تازه ها
خانه / بایگانی برچسب : ؟

بایگانی برچسب : ؟

۱۴۰ چیستان+جواب

۱-آن چیست که چه پرباشدوچه خالی وزنش یکی است ۲-یک زن وشوهرهفت پسردارندوهرپسریک خواهراین خانواده چندنفرند ۳-آن چیست که دررادیو ودریامشترک وهردوآن رادارند ۴-آن چیست سفیداست قندنیست ریشه دارد درخت نیست ۵-آن چیست سخت است ولی سنگ نیست تخم می گذاردومرغ نیست چهارپا داردوسگ نیست ۶-چه پرنده ای است اگرنامش رابرعکس کنیم نام پرنده دیگری می شود ۷-آن چیست که ... ادامه مطلب »