خانه / بایگانی برچسب: ابتکـــارات کـــودک را دست کم نگیـــرید.

بایگانی برچسب: ابتکـــارات کـــودک را دست کم نگیـــرید.

چه کنیم تا فرزندان کمرو نداشته باشیم ؟

فرزندی دارم که بشدت از جمع گریزان است. نمی داند در حضور مردم چگونه باید رفتارکند،صورتش به شدت سرخ می شود. رفتارش در خانه و مدرسه متفاوت است و هیچ وقت ازحق خود دفاع نمی کند. کمرویی مقوله ای ناروشن است، هر چه نزدیکتر به آن بنگریم. تنوع بیشتری در آن مشاهده می کنیم.بنابراین قبل از آن که درباره نحوه …

توضیحات بیشتر »