خانه / بایگانی برچسب: حفاظت از عذاب قبر

بایگانی برچسب: حفاظت از عذاب قبر

حفاظت از عذاب قبر

عذاب قبر، چنین نیست که ما بتوانیم آن را رؤیت کنیم، و با چشم دنیائی ببینیم، بلکه باید چشم برزخی باز شود تا این حقایق آشکار گردد،مانند انسانی که در حال خواب روحش به آن طرف و این طرف سِیر می کند و یا می بیند که او را عذاب می کنند و چون از خواب بیدار می شود، می …

توضیحات بیشتر »