خانه / بایگانی برچسب: 40 نکته مهم اخلاقی در 40 جمله کوتاه

بایگانی برچسب: 40 نکته مهم اخلاقی در 40 جمله کوتاه

۴۰ نکته مهم اخلاقی در ۴۰ جمله کوتاه

۴۰ نکته مهم اخلاقی در ۴۰ جمله کوتاه و خواندنی سخنان خوب باید در زیباترین جملات طراحی و تدوین شوند، تا مورد توجه و تأمل مخاطبان واقع شود. به عبارتی ساده تر قالب کلام می بایست با قیمت کلام هم سان باشد. خوب سخن گفتن؛ سخن خوب گفتن، از مهم ترین لوازم پیام رسانی و متقاعد سازی در روان شناسی …

توضیحات بیشتر »