خانه / بایگانی برچسب: Root of human sin

بایگانی برچسب: Root of human sin

ریشه تمام بدی هاوگناهان انسان در چیست؟

آدمی که بدی های اعمالش را دید می گوید خدایا ای کاش بین من و اعمال بدم هزار فرسنگ فاصله بود. گفته می شود نمی شود ، چرا که این اعمال متعلق به خودت است. یادمان باشد که ما تنها یه چیز داریم که متعلق به خودمان است. پولمان نیست. لباسمان نیست. فقط اعمالمان است. چنان چه در آیه ۳۹ …

توضیحات بیشتر »