آموزش تصویری دوخت جاسوزنی مدل گل

دوخت جاسوزنی,جاسوزنی مدل گل ,جاسوزنیبرای دوخت این مدل جاسوزنی به دو تکه پارچه که به صورت دایره برش زده شدن احتیاج داریم.

برای زیبایی کار بهتره از دو تکه پارچه با طرح متفاوت استفاده کنید.

دوخت جاسوزنی,جاسوزنی مدل گل ,جاسوزنی

مانند تصویر هر دایره را با قیچی به چهار تکه برش بزنید.

مثلث های حاصل را دو به دو کنار هم قرار دهید و از پشت بدوزید.

دوخت جاسوزنی,جاسوزنی مدل گل ,جاسوزنی

 

دوخت جاسوزنی,جاسوزنی مدل گل ,جاسوزنی

حال دو دایره حاصل را روی هم قرار داده و از پشت کار به هم بدوزید.

قسمت کوچکی را ندوخته باقی بگذارید تا بتوانید داخل آن را با  پنبه پرکنید.

پس از دوخت پارچه را برعکس کنید و با پنبه پر کنید.

دوخت جاسوزنی,جاسوزنی مدل گل ,جاسوزنی

مانند تصویر دوخت هایی روی کار بزنید تا شکل گل را به خود بگیرد.

دوخت جاسوزنی,جاسوزنی مدل گل ,جاسوزنی

برای زیبایی کار یک برگ و ساقه هم روی گل بدوزید.دوخت جاسوزنی,جاسوزنی مدل گل ,جاسوزنی

منبع :chennews.ir-irnanmatlab.ir- woolen.ir

,
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

مطالب پیشنهادی

فهرست