از چه ظرفی برای پخت غذا در مایکروویو استفاده کنیم ؟

ظروف شیشه ای برای مایکروویو مناسب است

از چه ظرفی برای پخت غذا در مایکروویو استفاده کنیم ؟

پخت غذا در مایکروویو

ظروف شیشه ای برای مایکروویو مناسب است

توصیه می شود در مایکروویو از ظرف هایی استفاده کنید که بتواند اشعه را عبور دهد تا این اشعه به غذا نفوذ کند . پس در مایکروویو نباید از ظرف های فلزی یا دارای روکش فلزی و فویل های آلومینیومی استفاده کنید زیرا این ظروف اشعه مایکروویو را منعکس می کنند .

در مایکروویو بهتر است از ظرف های شیشه ای و پلاستیکی برای پخت غذا استفاده کنید که در این بین ظرف های شیشه ای مناسب تر است . باید از ظرف های پلاستیکی مخصوص استفاده کنید و به هیچ عنوان ظروف پلاستیکی معمولی در مایکروویو قرار ندهید ، زیرا این ظروف به دلیل حرارت زیاد ساختار شیمیایی شان عوض می شود و سبب خواهد شد مواد سمی به غذا نفود کند .

در مایکروویو از ظرف های پلاستیکی مخصوصی که روی آن ها ایمنی استفاده در مایکروویو درج شده ، استفاده کنید . نباید از ظروفی استفاده شود که در حین گرم کردن غذا گرم شود . ظرفی برای استفاده در مایکروویو مناسب است که در حین گرم شدن غذا سرد بماند .

پس به منظور تشخیص ظرف مناسب برای قرار دادن در مایکروویو ، ظرف را برای یک دقیقه درون دستگاه قرار دهید و بعد از آن حرارت ظرف را کنترل کنید ؛ درصورتی که ظرف گرم شده بود ، در مایکروویو استفاده نکنید ، اگر ظرف ولرم بود می توانید برای گرم کردن مجدد غذا از آن استفاده کنید و در صورتی که ظرف سرد مانده بود برای پخت و دوباره گرم کردن غذا مناسب است .

بهتر است از ظرف های گرد و یا بیضی شکل برای قراردادن در مایکروویو استفاده کنید . زیرا استفاده از این ظرف ها باعث می شود حرارت به طور یکنواخت به تمام قسمت های غذا منتقل شود اما در ظرف های مربعی شکل کناره های غذا می سوزد . ظرف های گرد به دلیل این که سطح تماس بیشتری دارند برای گرم کردن غذا در مایکروویو بسیار مناسب است .

مطالب پیشنهادی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست