دعاهاى حضرت زهرا (ص) در ایام هفته

doahazratfatemealehesalam

از دعاهاى وارده منسوب به حضرت فاطمه که بسیار تاءکید شده است:

۱- دعا ى روز شنبه:

اللهم افتح لنا خزائن رحمتک و هب لنا اللهم رحمه لا تعذبنا بعدها فى الدنیا و الاخره و ارزقنا من فضلک الواسع رزقا حلالا طیبا و لا تحوجنا و لا تفقرنا الى احد سواک و زدنا لک شکرا و الیک فقرا و فاقه و بک عمن سواک غنا و تعففا اللهم وسع علینا فى الدنیا اللهم انا نعوذ بک اءن تزوى و جهک عنا فى حال و نحن نرغب الیک فیه اللهم صل على محمد آل محمد و اءعطنا ما تحب واجعله لنا قوه فیما تحب یا اءرحم الراحمین.

خدایا! گنجینه هاى رحمت را بروى ما بگشا و خدایا! به ما رحمتى ببخش ‍ که بعد از آن در دنیا و آخرت عذابمان نفرمایى، و از فضل وسیع خود رزقى حلال و پاک نصیب ما گردان، و ما را به غیر خود محتاج و نیازمند مفرما، و شکر از تو حاجت و نیازمند به تو و بى نیازى از غیر خود را براى ما زیاد کن، خدایا؟ در دنیا بر ما وسعت عطا فرما، خداى؟ ما به تو پناه مى بریم از اینکه روزى خویش را از ما پنهان دارى در حالى که ما بسوى تو مشتاقیم، خدایا! بر محمد (صلى الله علیه و آله و سلم) و آل محمد (صلى الله علیه و آله و سلم) درود فرست و آنچه دوست دارى به ما عطا کن و در آنچه علاقه توست به ما نیرو ده، اى مهربان ترین مهربانان.

۲- دعا ى روز یکشنبه

اللهم اجعل اول یومى هذا فلاحا و آخره نجاحا و اءوسطه صلاحا اللهم صل على محمد و آل محمد و اجعلنا ممن اءناب الیک فقبلته و توکل علیک فکفیته و تضرع الیک فرحمته

خدایا! ابتداى این روز را راستگارى و انتهاى آن را پیروزى و وسط آن را صلاح قرار ده، خدایا! بر محمد (صلى الله علیه و آله و سلم) و آل محمد (صلى الله علیه و آله و سلم) درود فرست و ما را از آنکه بسوى تو بازگشتند و تو قبولشان فرمودى و آنانکه بر تو توکل نمودند و کفایتشان نمودى و آنانکه بسویت زارى نمودند و تو رحمتشان نمودى قرار ده.

۳- دعا ى روز دوشنبه

اللهم انى اسئلک قوه فى عبادتک و تبصرا فى کتابک و فهما فى حکمت اللهم صل على محمد و آل محمد و لاتجعل القرآن بنا ماحلا و الصراط زائلا و محمدا (صلى الله علیه و آله و سلم) عنا مولیا

خدایا! از تو در انجام عبادتت توانایى، و اندیشه در کتاب تو و فهم در حکمتت در خواست بمى کنیم، خدایا! بر محمد (صلى الله علیه و آله و سلم) و آل محمد (صلى الله علیه و آله و سلم) درود فرست و قرآن را دشمن ما و صراط را بى ثبات و محمد (صلى الله علیه و آله و سلم) را از ما روى گردان قرار مده.

۴- دعا ى روز سه شنبه

اللهم اجعل غفله الناس ذکرا و اجعل صالح ما نقول باءلسنتنا نیه فى قلوبنا اللهم ان مغفرتک اءوسع من ذنوبنا و رحمتک اءرجى عندنا من اءعمالنا اللهم صل على محمد و آل محمد و وفقنا لصالح الاعمال و الصواب من الفعال.

خدایا! غفلت مردم را براى ما یاد آورى و یا آنان را براى ما شکر، و آنچه از سخنهاى شایسته و به زبانهایمان مى گوییم و به عنوان نیتى (پاک) در دلهاى ما قرار ده، خداى! همانا که آمرزشت وسیع تر از گناهان ما، و رحمتت در نزد ما امیدوار کننده تر از کردار ما است، خدایا! بر محمد (صلى الله علیه و آله و سلم) درود فرست و در اعمال صالح و انجام کارهاى درست ما را موفق گردان.

۵- دعا ى روز چهارشنبه

اللهم احرسنا بعینک التى لا تنام و رکنک الذى لایرام و یاءسمائک العظام و صل على محمد و آل محمد و احفظ علینا ما لو حفظه غیرک ضاع و استر علینا ما لو ستره غیرک شاع و اجعل کل ذلک مطواعا انک سمیع الدعاء قریب مجیب.

خدایا! به چشمان تو که هرگز نخوابد، و رکن و بر محمد (صلى الله علیه و آله و سلم) و آل محمد (صلى الله علیه و آله و سلم) درود فرست و از ما حفاظت کن که اگر غیر تو از ما حفاظت کند ضایعمان کند، و عیبهاى ما را بپوشان که اگر غیر تو بپوشاند آشکارش نماید، و همه آن را براى ما فرمانبردارى قرار ده، همانا تو شنونده دعا و نزدیک و اجابت کننده اى.

۶- دعا ى روز پنج شنبه

اللهم انى اسئلک الهدى و التقى و العفاف و الغنى و العمل بما تحب و ترضى اللهم انى اءسئلک من قوتک لضعفنا و من غناک لفقرنا و فاقتنا و من حلمک و علمک لجهلنا اللهم صل على محمد و آل محمد و اءعنا على شکرت و ذکرک و طاعتک و عبادتک برحمتک یا اءرحم الراحمین.

خدایا! من از تو هدایت، تقوا، پاکدامنى، بى نیازى از خلق، و عمل به آنچه موجب خشنودى تو شود در خواست مى کنم، خدایا! من از تو براستى سستى ما نیروى تو، نیازمندى ما بى نیاز تو و نادانى ما بردبارى و دانائیت را درخواست مى کنم، خدایا! بر محمد (صلى الله علیه و آله و سلم) و آل محمد (صلى الله علیه و آله و سلم) درود فرست، و به رحمت خویش ما را در شکر و ذکر و فرمانبردارى و عبادتت یارى فرما، اى مهربان ترین مهربانان.

دعاهای حضرت زهرا,دعای روز شنبه

۷- دعا ى روز جمعه

اللهم اجعلنا من اءقرب من تقرب الیک و اءوجه من توجه الیک و اءنجح من ساءلک و تضرع الیک اللهم اجعلنا ممن کانه یراک الى یوم القیامه الذى فیه یلقاک و لا تمتنا الا على رضاک اللهم و اجعلنا ممن اءخلص لک بعمله و اءحبک فى جمیع خلقک اللهم صل على محمد و آل محمد و اغفر لنا مغفره جزما حتما لا نقترف بعدها ذنبا و لا نکتسب خطیئه و لا اثما اللهم صل على محمد و آل محمد صلاه نامیه دائمه زاکیه متتابعه متواصله مترادفه برحمتک یا اءرحم الراحمین (۴۶)

خدایا ما را از نزدیکترین کسانى که به تو نزدیک شوند، و آبرومندترین کسانى که رو به سوى تو نمودند، و کامیاب ترین کسانى که از تو درخواست و به سوى تو زارى کردند قرار ده، خدایا! ما را تا روز قیامت که تو را ملاقات کنند از آنان قرار ده که گویا تو را مى بینند و ما را نمیران جز به خشنودیت، خدایا! ما را از آنان که کردار خویش را براى تو خالص کرده و تو را در همه آفریدگانت دوست دارد قرار ده، خدایا! بر محمد و آل محمد (صلى الله علیه و آله و سلم) درود فرست و ما را بیامرز، آمرزیدنى حتمى که پس از آن در گناه نیفتیم و خطاء و گناهى کسب ننماییم، خدایا! به رحمت خویش بر محمد (صلى الله علیه و آله و سلم) و آل محمد درود فرست درودى همیشگى و پاک پى در پى و متصل، اى مهربان ترین مهربانان.

منبع : mashaalah.blogfa.com

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

مطالب پیشنهادی

فهرست