شعر آرزو – حامد نوروزی

مگر یک شب تو را بینم
درون معبد هستی
از آن شبهای مهتابی
تو باشی از آرزو لبریز
ومن از آرزو خالی…
ومن با دست تنهایی و خواهشهای جان افروز
وتو باشی(هستی) تماشایی…

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

مطالب پیشنهادی

فهرست