شعر اشک شوق – حامد نوروزی

چه سخت است یک قدم حرکت
در این دنیای بی برکت
تو را با جان صدا کردم
تماشای نگات کردم
هنوزم رد پایت را
درون قلب و جان دارم
هنوز هم سیل اشکهایم
به روی شانه هات دارم
بمان ای خوشتر از باران
هنوز هم اشک شوق دارم

حامد نوروزی

مطالب پیشنهادی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست