شعر امام حسَین – ابوالفضل دوستی

نور خدا حسَین است

حسَین نورُ الله است

هر که در این مسیر بود

از برکتش آگاه است

حسَین نور عِین است

حسَین راه دِین است

کنار کاظِمِین است

حسَین همان حسِین است

روز حسَین این روزها

روز کمک به خیلیا

به سوی او روانه شو

شامل استفاده شو

وَ مجذوب و دلداده شو

وَ دارای اراده شو

وَ برای نوکریش

بخواه و آماده شو

یا حسین ادرک حسین …

ابوالفضل دوستی

مطالب پیشنهادی

۱ دیدگاه. دیدگاه تازه ای بنویسید

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست