شعر به وقت صبح – حامد نوروزی

به وقت صبح…
به وقت صبح برخیزم
برای آرزوهایم
رود بالا دو دستانم
عزیزم هرکجا هستی
نگهدارت خدا باشد..

حامد نوروزی

مطالب پیشنهادی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست