شعر غزل – حامد نوروزی

نگارا !
انگار که در خون تو
غزل در فوران است…
از فرق سر و تا کف پا
دل در نوسان است…

حامد نوروزی

مطالب پیشنهادی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست