شعر مرا بی تو – حامد نوروزی

شبی از دست صیادی
شوم صیدش چو فردایی
به پیوندی که میگویی
شوم عاشق وشیدایی
اگردنیا را صدباره بخندانی
مرا بی تو اسیر بند زندانی
کنون ای دلربای پرسایی
به همراهت همی آیم به فردایی

حامد نوروزی

مطالب پیشنهادی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست