شعر مرغ آمین – حامد نوروزی

امشب
درکناررنج هایم
مرغ آمین، آرزوهایت می شوم
آرزویم رادعاکن.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

مطالب پیشنهادی

فهرست