شعر می فروش – حامد نوروزی

ای دل میان تو و آن یار می فروش
چه بود دوش
که جان و تنم شده مدهوش
و در و دیوار همه گوش

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

مطالب پیشنهادی

فهرست