شعر نیک و نیکخواه – حامد نوروزی

گفت آن هاتف که اندر بهر ما
این مقدر می کند صاحب قضا
من از آن شعله که در قلب شماست
خوب دیدم که صراطش در وراست
من یقین دارم که در نزد دادار
مه و ماه هست برقرار و ظلم و جور اندر کنار
باز هاتف گفت : در پایان راه
اجرتی هست بهر نیک و نیکخواه

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

مطالب پیشنهادی

فهرست