پاییز شد – سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

لیلایم!
پاییز شد،
تو، انار روی درخت را
بچین و برایم بیاور

انار بهانه است!
می‌خواهم شبهای دراز پاییز را
با عطر دستان تو
به صبح برسانم.

سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

مطالب پیشنهادی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست