پیتزا به سبک شب یلدا

شب چله میهمانان تان را با پیتزاهای هندوانه ای غافلگیر کنید !!
شب یلدا یا همان شب چله یک شب به یاد ماندنی برای تمام ما ایرانی هاست. در این شب بیشتر همه دور هم جمع می شوند. برای شب یلدا یا شب چله با پیتزاهای هندوانه ای میهمانان تان را غافلگیر کنید.

تمامی این پیتزاها با هندوانه، انواع میوه، سبزی و پنیر درست شده شده اند.

درست کردن پیتزا با هندوانه,تزیین هندوانه به شکل پیتزاYalda, pizza, pizza with fruit, watermelon
پیتزا با هندوانه,طرز تهیه پیتزا با هندوانه,Yalda, pizza, pizza with fruit, watermelon

هندوانه شب یلدا

هندوانه به شکل پیتزا, میوه آرایی شب یلدا,Yalda, pizza, pizza with fruit, watermelon
تزیین میوه های شب چله, پیتزاهای میوه ای,Yalda, pizza, pizza with fruit, watermelon

تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین هندوانه به شکل پیتزا, تزیین هندوانه شب یلدا,Yalda, pizza, pizza with fruit, watermelon
طرز تهیه پیتزا با هندوانه, درست کردن پیتزا با هندوانه,Yalda, pizza, pizza with fruit, watermelon

تزیین میوه های شب چله

هندوانه شب یلدا, هندوانه به شکل پیتزا,Yalda, pizza, pizza with fruit, watermelon
میوه آرایی شب یلدا, تزیین میوه های شب چله,Yalda, pizza, pizza with fruit, watermelon

تزیین هندوانه به شکل پیتزا

تزیین هندوانه به شکل پیتزا, تزیین هندوانه شب یلدا,Yalda, pizza, pizza with fruit, watermelon
طرز تهیه پیتزا با هندوانه, درست کردن پیتزا با هندوانه,Yalda, pizza, pizza with fruit, watermelon

تزیین میوه های شب چله

طرز تهیه پیتزا با هندوانه,تزیین میوه های شب چله,Yalda, pizza, pizza with fruit, watermelon
پیتزاهای میوه ای,پیتزا با هندوانه,Yalda, pizza, pizza with fruit, watermelon

هندوانه به شکل پیتزا

درست کردن پیتزا با هندوانه,تزیین هندوانه به شکل پیتزا,Yalda, pizza, pizza with fruit, watermelon
پیتزا با هندوانه,طرز تهیه پیتزا با هندوانه,Yalda, pizza, pizza with fruit, watermelon

هندوانه شب یلدا

هندوانه به شکل پیتزا, میوه آرایی شب یلدا,Yalda, pizza, pizza with fruit, watermelon
تزیین میوه های شب چله, پیتزاهای میوه ای,Yalda, pizza, pizza with fruit, watermelon

تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین هندوانه به شکل پیتزا, تزیین هندوانه شب یلدا,Yalda, pizza, pizza with fruit, watermelon
طرز تهیه پیتزا با هندوانه, درست کردن پیتزا با هندوانه,Yalda, pizza, pizza with fruit, watermelon

تزیین میوه های شب چله

منبع : seemorgh.com

 

 

مطالب پیشنهادی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست