خمس

خمس عبارت است از یک پنجم مال که در این هفت چیز واجب مى شود:

۱ ـ سودى که از راه: تجارت، کشاورزى، اجاره مستغلات و هرنوع کسب مشروع بدست مى آید، که پس از گذراندن مخارج سالیانه باید خمس آنچه پس انداز مى شود پرداخت گردد.

۲ ـ معادن طلا، نقره، نفت، نمک، آهن و مانند آن.

۳ ـ گنج، هرکس گنجى را یافت خمس آن با شرایطش واجب مى شود.

۴ ـ مال حلال مخلوط به حرام، در صورتى که مقدار حرام و صاحب آن را نداند.

۵ ـ آنچه از جواهرات دریا بوسیله فرورفتن در آب (غواصى) بدست آورند، مانند صدف و مرجان و…

۶ ـ غنیمت جنگى که در حال جنگ و یا دفاع از کفار بدست مى آید.

۷ ـ زمینى که کافر ذمى از مسلمان بخرد یا بنحو دیگر به کافر منتقل شود.

خمس بدو قسمت تقسیم مى گردد:

۱ ـ نصف آن براى سادات فقیر که نمى توانند کسب کنند.

۲ ـ نصف دیگر آن، به مجتهد عادل داده مى شود که در راه مصارف اسلامى مصرف کند.

مطالب پیشنهادی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست