شعر رضا به رضای خدا – حسن مصطفایی دهنوی

شعر و ترانه, نوشته های حسن مصطفایی دهنوی

« رضا به رضاي خدا »
طراز1 حكم خدا را ، اگر تو مي داني
عمل بكن ، كه نـيايد برت پشيماني
به اوج معرفتِ پيـر معنوي بنگر
زِ اوج فكر بـشد جاودان ، نـشد فاني
خليل حق،كه به آتش نسوخت معجزه بود
همان زِ معجز حق بود و علم رباني
تمايلات بشر را بـبين ، زِ اسماعيل
چگونه حاضر حق شد ، براي قرباني
چگونه آن پدر و آن پسر ، بحق بودند
كه حق شناسيشان، مي كند جهان باني2
به رسم راه حقيقت ، به سوي حق رفتند
زِ معجزي كه بديدن، به خواب سبحاني
گذشتن از خود و بر سوي آن خدا رفتند
ندا زِ حق بـشنيدن ، زِ خواب روحاني
به راه حق و حقيقت ، خدا پرستيدند
پرستشـي نـنمودن ، به راه شيطاني
طراز حكم خدا را ، هر آنكه مي نگرد
به ظاهر آن نگرد ، كي بُوَد3 به پنهاني
به دشت كربلا ، تا حسين(ع) حق برسيد
به سوي حق بـشتابيد و جنّت رضواني4
طراز امر خدا را ، هر آنكه بشناسد
زِ خلق بد نـشود ، مبتلا به بُـهتاني
زِ اوج فكر بلندت ، اگر عمل كردي
به اوج هر دو جهان ، مي رسي به آساني
امام ما كه رضا بود ، بر رضاي خدا
ستوده مرقد پاكش ، در آن خراساني
برادرا به طراز خدا ، عبادت كن
به راه حق بگذار ، اين سرت زِ پيشاني
به هر طراز و طريق ، خودت اگر رفتي
به هر كجا بروي، مي روي به ويراني
اگر چه خلق جهان ، در چراگهن چو گله
خدا خودش به همين گله كرد چوپاني
براي فرد مسلمان ، بزرگتر اين است
طراز حق بـشناسد ، از اين مسلماني
وجود آدمي از امر حق ، مجسم شد
زِ جسم خود به برِ امر حق ، گروگاني
خداي ما كه رحيم است و مي بُوَد رحمان
اميد ما به همان رحمت است و رحماني
مترس جان برادر ، اگر ضرر ديدي
طراز حق ، به تو رحم آورد به پنهاني
براي خاطر دلخواهـي بشـر نَـبُوَد
بُوَد براي همان جنبه هاي ايماني
طراز حكم خدا ، ره به سوي جنت داد
بر آنكه امر خدا را ، شناخت نوراني
خدا سرم به طرازت ، اگر نمي ارزد
سرم به سوي طرازت ، بُوَد كه مي داني
زِ عرف و شرع ، طراز خدا معين شد
طراز امر خدا بوده است ، عرفاني
كس اَر طراز خودش را طراز حق دانست
زِ باد حادثه اي مي شود چو زنداني
طراز امر خدايي ، به نرخ ارزان نيست
به نرخ جان بُوَد ، آن كي دهند به ارزاني
طراز امر خدا را ، بشـر عمل بنما
اگر عمل نكني ، جزء خلق ناداني
تجملات جهان را ، طراز حق نشناخت
طراز حق بـشناسد ، مرام انساني
طراز امر خدا را ، توان بدست آري
اگر زِ كبر و غرورت ، شوي تو عرياني
طراز كار خدايي ، حسن صلاح تو بود
بر آن طراز عمل كن ، كه مرد ميداني
٭٭٭
1- روش و قاعد 2- بنا كننده جهان اسلام 3- باشد 4- بهشت خشنودي خدا

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت را پر کنید
این قسمت را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

پانزده − دو =

مطالب پیشنهادی

فهرست