شعر جنگ جهانی – حسن مصطفایی دهنوی

شعر و ترانه, نوشته های حسن مصطفایی دهنوی

« جنگ جهاني »
بر دست من آمـد ، ره آثار مـروت
بر خلق بُوَد ، رسم و طريقي زِ اخوت
بشنو تو يكي نكته زِ پيغمبر(ص) مرسل
بر خلق بُوَد، مهر و وفاداري و خدمت
در لشكر آن،كذب و دو رنگي غدغن شد
در لشكر خود بست، يكي عهد اخوت
افراد مسلمان ، همه يك ارتش اوينـد
با تفرقه نـتوان ، بـكنند فتح و فتوت1
در جبهه ي جنگي ، جهان دشمنتان شد
با دشمن خود ، جنگ توان كرد به زحمت
امروزه چه بگريزي از اين جنگ جهاني
آسوده نـماني ، كِشنـت در ره خفّت
اين جنگ جهاني ، همه آزادي زنهاست
آزاد كه شد ، پاره كند پرده ي عفت
آزادي زن لازمـس ، اما به حدودي
حدش به همينـس ،نـكشد سر به خجالت
آزاد به كارس، كه بـجويد ره كاري
نِـي راه بـي عفتـي و راه جهالت
زن مركز حساس و لطيف است در امروز
ور نه نـَبُد آن محكمه ي جرح2 و جنايت
اين نقطه ي حساس زِ معنا خبري نيست
امروزه كه آزاد شده ، خانم كُلفت
تنظيم بد و نيك ، نـبايد بهم آميخت
همره بُوَدش زن ، همه جا رسم جهالت
بيدار اگر كسي بود و امروزه هم هست
دنباله ي اين بحث كشد سر به خجالت
صحبت زِ برادر بُد و ميراث نبوت
اي جان برادر، چه شد آن رسم مروت3
ميراث نبوت چه شد و دست كه باشد
در دست كه پيدا بكنم ، رسم اخوت
امروزه چه رسمي و چه ديني است
پيدا نَـبُوَد ، مهر و وفا در پي اُلفت4
فرياد و فغانِ تو حسن ، بهر چه باشد
خود را تو رهايي بده از قيد مذلت5
٭٭٭
1- سخا – جوانمردي 2- سب و شتم با زبان 3- مردي 4- دوستي 5- خواري
حسن مصطفایی دهنوی

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت را پر کنید
این قسمت را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

12 + 12 =

مطالب پیشنهادی

فهرست