1. خانه
  2. /
  3. فرهنگ و هنر
  4. /
  5. شعر و ترانه
  6. /
  7. شعر نیکی و بدی – حسن مصطفایی دهنوی

شعر نیکی و بدی – حسن مصطفایی دهنوی

« نیکی و بدی »
همیشه هر که نکو کشت، کار آن سختس
زِ سود و لذت دنیا ، همیشه بدبختس
شهی5 که مالک اورنگ6 و تاجس و تختس
اگر نکو بُوَد آن ، پادشاهیَـش سختس
کسی که عقل نکو دارد و نکو کارس
همیشه تلخی دنیا ، به کام او سختس
هـر آنکسی که نکو شد ، همیشه می بیند
که کار مردم بدکار ، عاقبت سختس
هر آنکه فیض نکو و بدی بد را دید
به تخت بد نـنشیند ، بـداند آن سختس
کسی که نیک و بدِ ملتی نـمی داند
چه غم زِ ملت،خوشبخت یا که بدبختس
کسی که عاقبت کار خود نـمی داند
چه داند عاقبت کار دیگران سختس
کسی که نیک و بد کار خود نـمی بیند
نـبیند عاقبت کار بد کُنان1 سختس
کسی که هیچ نداند ،زِ هیچ نیکی و بدی
به مثل خر بچریدن خوش است و بدبختس
بدی کارِ بَدان ، قسمت بدان نـشود
همیشه بر دل نیکان ، گرانس و سختس
خوشا دَمی که بَدان ،آن جفای خود بیننـد
بـبیناً آنکه جفا ، بهـر نیکها سختس
بدان اگر که بداناً ، بدی چقدر تلخس
بداناً آنکه به نیکان، بدی چقدر سختس
رموز مملکت و ملک ، هر که می داند
بـداند اینکه بدی بهر ملک سر سختس
بدی به مملکت ملتـی زیان بـزند
نظام مملکتـش بـشکند ، اَر2 آن سختس
حسن تو کارِ بد خلق ، را چه می بینی
فغان از آنکه نـشناسد چقدر بدبختس
٭٭٭
5- شاهی 6- تخت پادشاهی
1- کننده ها 2- اگر
حسن مصطفایی دهنوی

  شعر تابش خورشید - حسن مصطفایی دهنوی
برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت را پر کنید
این قسمت را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

15 + 8 =

آراد برندینگ
فهرست