کدام پیامبران در آسمان زندگی می کردند؟ , پیامبران, مذهبی
  1. خانه
  2. /
  3. دین و مذهب
  4. /
  5. پیامبران
  6. /
  7. کدام پیامبران در آسمان زندگی می کردند؟

کدام پیامبران در آسمان زندگی می کردند؟

payambaran

در مورد عروج انسان به آسمان سوالات و ابهامات فراوانی وجود دارد، البته این سوالات بیشتر در باره تعدادی از پیامبران الهی مطرح است نه افراد عادی. در این مقاله می خواهیم به برخی از این سوالات از جمله:

عروج حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام چگونه بوده است؟ آیا با جسم مادی به آسمان رفته است یا روح او نیز رفته است؟ اگر فقط روح ایشان رفته، جسم وی کجاست؟ و اگر با جسمش رفته چگونه تغذیه می شود و همچنین مسائلی که جسم به آن نیاز دارد یعنی جنبه های جسمانی حیات ایشان چگونه تأمین می شود؟ آیا غیر از حضرت عیسی (علیه السلام) پیامبران دیگری هم هستند که به همین شکل عروج کرده و در حال حاضر زنده باشند؟ و اگر پیامبرانی زنده هستند چه زمانی به زمین برمی گردند؟ …. پاسخ دهیم.

حقیقت انسان

کلمات “وفات” و “توفّی” یعنی تمام و کمال دریافت کردن و تمام و کمال توسط فرشتگان الهی دریافت شدن است، به این دلیل که حقیقت انسان تمام و کمال به روحش ملحق می شود. واژه “وفا” هم از همین کلمه است یعنی پر و تمام گرفتن. قرآن به قبض روح توفّی می گوید اما کلمه فوت برای قبض روح در قرآن به کار نرفته بلکه برای موارد دیگری به کار می رود. از کلمه توفی می توان استفاده کرد که روح انسان باقی و مجرد است.

با این مساله چنین استدلال می شود که اگر انسان تمام و کمال دریافت می شود و جسمش اینجا می ماند پس، حقیقت انسان روح است و روح هم از بین نمی رود و باقی می ماند. در قرآن آیات فراوانی هست که به کلمه توفّی اشاره کرده و توفّی که همان قبض روح است را به همه انسان ها نسبت داده است.

اگر بگوئیم توفّی نسبت به حضرت عیسی علی نبینا و آله علیه السلام به همین معناست که دیگر اختصاص دادن ایشان به ذکر توسط آیه معنا ندارد در حالی که قرآن حضرت عیسی (علیه السلام) را اختصاص به ذکر داده است.

  حضرت موسی (ع)

بنابر نظر مفسرین از جمله مرحوم علامه طباطبائی (ره) این است که حضرت عیسی (علیه السلام) روح و جسم ایشان هر دو توفّی شد یعنی با تمام وجودش به آسمان رفت و توفّی یعنی گرفته شد، نه توفّی به معنای مصطلحش که در قرآن آمده است.

چون دلیلی بر این که حضرت الیاس (علیه السلام) به آسمان ها رفته باشد نداریم و در آیات قرآن نیز اشاره ای به این مطلب نشده طبعاً این که، کی به زمین باز می گردد هم پاسخش روشن است زیرا اساساً دلیلی نداریم که عروج کرده باشند تا بخواهیم راجع به زمین آمدن آنها صحبت کنیم.

پس حضرت عیسی (علیه السلام) به تمام و کمال هم روح و هم جسمش دریافت شد و به آسمان رفت و در آنجاست و بعد از ظهور امام زمان (علیه السلام) پایین می آیند و پشت سر امام زمان (علیه السلام) نماز می خوانند و از این طریق مسیحیان عالم، همه به مصلح جهانی ایمان می آورند و دین اسلام دین عمومی و همگانی خواهد شد. پس در واقع توفای حضرت عیسی به معنای عروج ایشان هم با روح و هم با جسم است.

در مورد کیفیت تامین نیازهای مادی و جسمی ایشان باید گفت آن خدایی که توانست حضرت عیسی(علیه السلام) را بدون پدر خلق کند، می تواند زندگیش در آسمان ها را بدون نیاز به مسائلی که گفته شد اداره کند و هیچ مشکلی هم پیش نیاید اگرچه جزئیاتش برای ما روشن نیست زیرا در روایات به آن اشاره نشده است.

عروج سایر انبیاء

در قرآن آیه ای راجع به حضرت ادریس علی نبینا و اله و علیه السلام هست که می فرماید: “ور فعناه مکاناً علیاً” اگر چه در باره این آیه اقوال مختلفی بیان شده اما یک قول این است که ایشان هم به آسمان رفته. البته قول معروف این است که منظور مقام است یعنی مقامش بالا رفت. این رفعت، رفعت مقامیست نه رفعت جسمی و وجودی.

  پيامبران اولوالعزم

بر حسب قول اول بعضی گفته اند که حضرت ادریس (علیه السلام) هم در آسمان هاست. محی الدین عربی صاحب کتاب «فصوص» معتقد است که حضرت ادریس (علیه السلام) در آسمان است.

در مورد حضرت الیاس (علیه السلام) نیز اختلاف هست، برخی می گویند در آسمان هاست البته دلیلی هم بر این مطلب ندارند، نه دلیل عقلی و برهان عقلی وجود دارد و نه دلیل نقلی، جز اینکه ادعای کشف و شهود شده باشد که کشف و شهود هم در این گونه موارد راهگشا نیست که بتوانیم بر اساس کشف و شهود مطلب را حل کنیم.

بنابراین غیر از حضرت ادریس (علیه السلام) که یک آیه در قرآن در باره ایشان نازل شده و ادعای محی الدین عربی صاحب «فصوص»، این مطلب به این شکل از سوی کسی مطرح نشده است.

در مورد حضرت الیاس (علیه السلام) که در قرآن سه بار اسم ایشان آمده، دوبار به نام الیاس و یک بار هم به نام الیاسین شش قول وجود دارد:

یک قول می گوید حضرت الیاس (علیه السلام) در واقع همان حضرت ادریس (علیه السلام) است.

قول دوم می گوید حضرت ادریس (علیه السلام) از پیامبران بنی اسرائیل بوده و فرزند یاسین از نواده های حضرت هارون برادر حضرت موسی علیهماالسلام است.

قول سوم می گوید حضرت الیاس (علیه السلام) همان حضرت خضر (علیه السلام) است که زنده است و اسم دیگرش الیاس است.

قول چهارم می گوید از دوستان حضرت خضر(علیه السلام) است که زنده است منتها حضرت خضر (علیه السلام) در خشکی ها و صحراهاست و ایشان در دریاها و جزایر هستند.

قول پنجم می گوید حضرت الیاس (علیه السلام) همان ایلیا، پیامبر بنی اسرائیل است که معاصر آجاب یکی از پادشاهان بنی اسرائیل بوده.

قول ششم می گوید ایشان همان یحیای تعمید دهنده حضرت مسیح (علیه السلام) است.

اما حق آن است که هیچ یک از این قول ها صحیح نیست چون قرآن هم اسم الیاس و هم اسم ادریس را آورده، اگر یکی بودند لزومی نداشت قرآن با دو واژه، با دو نام، با دو بیان و دو سرگذشت جداگانه بیاورد.

  روز مبعث چه روزی است؟

بنابراین الیاس هم پیغمبر است و این کلمه یک کلمه مستقل است و این هم نام یکی از پیامبران است که برای هدایت گروهی از بنی اسرائیل نازل شد که این قوم همان قومی است که حضرت الیاس (علیه السلام) بر آنها نازل شد. این قوم بت بعل را می پرستیدند که نام بعلبک هم شاید از همین باشد. حضرت به آن شهر یعنی بعلبک رفت و آنها را تبلیغ کرد و آنها هم او را تکذیب کردند.

بنا بر یکی از آن اقوال در صورتی که بپذیریم حضرت الیاس (علیه السلام) زنده است و در کنار حضرت خضر(علیه السلام) است تنها زنده بودنش اثبات می شود اما در آسمان بودنش نه، البته هیچ دلیلی هم برای قبول آن نداریم مگر همان نکته ای که از ابن عربی نقل شد.

اما در باره حضرت ادریس (علیه السلام) هم یک قول این بود که الیاس باشد. اما حق این است که ایشان جدّ پدر نوح (علیه السلام) است یعنی قبل از حضرت نوح (علیه السلام) بوده و اولین کسی است که با قلم خط نوشته و اولین کسی است که لباس دوختن را آموخته و به مردم یاد داده و علاوه بر اینکه پیامبر بود به او وحی می شد، به بعضی از علوم مثل علم نجوم، حساب و هیئت و اینها هم احاطه داشت. حضرت ادریس (علیه السلام) همان طور که گفته شد آیه ای در قرآن به ایشان اشاره کرده و آن تنها به حضرت ادریس (علیه السلام) مربوط است نه حضرت الیاس (علیه السلام).

تأکید می کنم این دو با هم فرق می کنند و قول مختار هم همین است که مراد از “رفعناه” وجود مادیش نیست که بگوئیم به آسمان ها رفته و در آنجا زندگی می کند.
حضرت عیسی (علیه السلام) به تمام و کمال هم روح و هم جسمش دریافت شد و به آسمان رفت و در آنجاست و بعد از ظهور امام زمان (علیه السلام) پایین می آیند و پشت سر امام زمان (علیه السلام) نماز می خوانند و از این طریق مسیحیان عالم ، همه به مصلح جهانی ایمان می آورند و دین اسلام دین عمومی و همگانی خواهد شد

  آداب دعا کردن

حضرت خضر(علیه السلام) مشهور به زنده بودن است و حضرت الیاس(علیه السلام) هم بر حسب یک قول زنده هستند. حضرت عیسی(علیه السلام) هم که در باره ایشان بحث های مفصلی وجود دارد. بنا بر آنچه گفته شد این سه پیامبر زنده هستند که نسبت به حضرت خضر(علیه السلام) اقوال مشهور و روایات متعددی داریم.

از طرفی چون دلیلی بر این که حضرت الیاس(علیه السلام) به آسمان ها رفته باشد نداریم و در آیات قرآن نیز اشاره ای به این مطلب نشده طبعاً این که، کی به زمین باز می گردد هم پاسخش روشن است زیرا اساساً دلیلی نداریم که عروج کرده باشند تا بخواهیم راجع به زمین آمدن آنها صحبت کنیم.

خلاصه

حقیقت انسان روح است و روح نیز از بین نمی رود و باقی می ماند. حضرت عیسی(علیه السلام) به تمام و کمال هم روح و هم جسمش دریافت شد و به آسمان رفت و در آنجاست و همه نیازهای مادی و غیر مادی ایشان تامین می شود اگر چه جزئیات آن برای ما روشن نیست.

حضرت ادریس(علیه السلام) و حضرت الیاس(علیه السلام) دو پیامبر هستند، برخلاف آنچه که در برخی از روایات آن دو را یک پیامبر با دو نام معرفی کرده است. زیرا در قرآن آیه ای به طور مشخص در باره حضرت ادریس (علیه السلام) نازل شده است. برخی معتقدند حضرت ادریس (علیه السلام) نیز در آسمان هاست.

منبع : tebyan.net

,

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت را پر کنید
این قسمت را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

آراد برندینگ
فهرست